بنام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> زمان دانشجوئيم يكي از هم اطاقي هام ميگفت...يه روز توي زمين كشاورزي ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 9 بازدید
بنام خداچند روز پيش داشتم فكر ميكردم واقعا افراد بازنشسته كه چندرغاز حقوق ميگرن چطور مخارجشون رو تامين ميكنن يه ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 8 بازدید
آبان 91
1 پست
شهریور 86
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
3 پست