سلام ....بزودی بروز میکنم...06.gifقربان شما

/ 4 نظر / 9 بازدید
فرمهر

از اون روزا تا الان ............... اوه اين همه وقت! گاهی زودها چقدر دير ميرسن گاليور جان.

فرمهر

از چهاردهم شهریور سال هشتاد و شش تا الآن میخوای به روز کنی! چرا اینجا رو فراموش کردی گالیور؟ چرا این لی لی پوت رو ترک کردی؟ حیف بود!